݁EEQE HEIGHT=82 WIDTH=286 ALIGN=ABSBOTTOM><B><FONT COLOR=E/FONT>

koi-8

"E " 1996 (BEGEE EE"E EEquot;, BEE ?, 1996)

EE

418

kurekhin(?E EEE

E"M @LE ", EE XXII

1. EEE

BCG D DEEAMEEE EE LD E@ME E E EEBMEBFGEME LB EL EE HL ?E "EEquot;. BCG C ECGEEE, EEEEEEEG?, M E E EEME EK GE ? C EMLEE@E EEE EEEEEEE"M Equot;, E EEEEEE ME(E EB@ZE ?E DEM EEBEE. ́E E ME EEE EE, EGE?E CE, EEEEEEDEE ECEE EE ?LBEE"ME", EEM CE?E EME@E (EEEMEE EEEBEE CGE EEE ? E?. BCE-- EDEE EBE?GE MEEEE-- E EZEE E "EC", EE E , HLEEEEE JBE ?EEEEE ZE AE EE@E ?EAH EEEE EEAMEʁEMEJ?E..

E, AM, EEEE?E EPEEEME EEG?.

2. @-EG "E"

EDE"@-EGE" EEE E -- EE EE, EEEE, , EZEEAE EEEEZEE ? EAEP, E, ED EE EM EE E E EEEGEFDL ?EEQA EFC EEA -- EEB?, EE?EDME R? @BMLB E ? E E E, EE EE EEEBK, EEZEI E E OA ELK EEMEEEEEEEGE(EEE DEEE EEE @E EEEED). ́EE ?E EE -- E EE E E CMG? EEG? OA EEEEEQE EEEEEZEEEEE EE? E E??? L EE, E LH EE. E -- B@M EEE, EZE EA "@-EGEEquot; -- EBE? (E?) E M E/I>, E ?E ρEE E "@-EGE" DJE?E D EB EE ?EEQA, EE EE M EEE OA, EE.. EGE?E A E (EB EEEEE EE? E EE?EEQ EM EE EEE (LE ?EE?), , ZE@E G EEG? ??? C EBE EEE C @EA E C OA, C EE EE

?EE EEEA -- @E EGE EGE?. ҁE EED EEE E ?EAQ, E, GEE EED EE EB? , EE EEE[. ECME , @GEEEEE, @JE ?ED GEE EEDELD, "EMEquot;. ݁EEPE EEOAH BGLB, DEEEEEE"EEquot; EEE EEEEEE@EEEEBE E@EEEB@M EE EE -- , EEEE, EE M, E "E" EA EEEEEE EE EEEEEE, EE EE EEELEAEE EEGEEE EEK...

3. сEE -- E EC

EECMGE"EEquot; EEE (, EE) EDED ??E, EE MEEQZE EEEEEK EQEE?EE EEE EAEE M EE-- EE: EE, EE E, E E EEE -- EEEED EEEZE OEEM EM -- ? EFE, EEEAEE DE-- EEEABEE ΁EE "E" EMEEEEEE OAE E (C EEEE BE EEEE) EEEQ E C @ LBEE@ EEEE.

E E ??

E EE EDEE @EEE MEEEEH (EEH) EEBE DEE@ EEEEE EEECHBE BE ("?BEquot;) EFM E?BEEE. @E ? E EE A EELE EBE(EEEE?B?) ? I? EE?E $KAFE.

PE EB@M , B ?EED EE(B@M ? EE EE, E?E EE EZE EEGEEEE), EE E? ECJG H EEB. F EEEG?E, EEEZE EQ, E?E E??, EZEEEG? EEE EM E EQEE E A. ȁEEE?E EZE EEA EEAIA (EE EEEE"A" E "A", EEE E. āE EDEEEZE, EEEDEEG, ??EEE CMGEEEE , E?E EEG?, ? EEEEE -- E E?EM E, EEE??E QEMEEBMH EEE, EEEEEEEE EE "EK". EEEEK? EEH EE: E, EAI ŁEE( ȁEE EAHAE EE ?EEM EELBEEEQE ́EEEE EME@ EAI EEEQ E D ? ZE EEE ECGEEE EE , EEEE EE? "EAHE? JEquot; E"EEE? JEquot; E MGEE!

PEE? EE EH EB, M EED EEEB? EEEG B@ E EM EE, M ??EEEEBM DE E, EE EEEEE ́EEZEEE EEIEEM EDG? EEE , E"KAFEquot;, "EEE".

сEE EGEEEG?EEE EEE EQEE EGEE, EEDEEEE EEEEEE E. G E EEEZEEQ, E?E, EEE EL EEG?, EE EE ECH E E EEL EEE ́EE? ?EEQE ?EMEE @DZ @EEE E EJBE EEE-- E( EE) E H EG? EJEEEZ, E?EEEE E E E EGEE?EEEEE EE ZE H H. ?EEE EEE EEEEGE , EE B@BEBE? (E), EEE?E ? EEEAED E. ́EEE EEE? E E E C EE E ECE E (EM A).

ȁELEKAFE(E E) ???? ? BEEZEEZE QK , EEDE EK EEOE ρEEE EEE EGE-- E@E EEEZEEQ -- EEEE? EE, E EE-- EE, E EE -- E EEE M E, EECER? @EE-- IEE E-- EE EEEE AEEE KAFA.

PM, EEE? E @ EEEE?EE E E?E AEGEH EE E EEE EC EE EE/I>E? AGE(EE ED EDE E E?EE BEE KAIE. EEEDEE EEKEE, ??EE E EEE E E @ EE"EEEquot; E EG? BEEEEEE EEE"A" E"BEEquot;, EEE EE EBK EEEME"KAIEEquot; EGEGE "EG?" E"E?" (E?E EME ?M EEE "E?IEquot;, M ? B@E E).

4. ǁEE

ҁE E EEE -- D EB A EE ? AMEEEAED FGE AGBE, EEEE EEE, EEE EECR (EEE, E EEE). AE EEEEEEPK E EE BMEE?EELBE "EEBEquot;, "E" E EE @G? E EEQK, EEEEEFAK (CGE E E, E EE E EEEE EG EU , . ́ECME?EE-- EH? MEEBEMEEEG? BE EEEEEK IEEJEE. E -- EECZEEEJBEE EJE EE-- EEE?LH EE ?H . EE, E, E, E E(EEEE E EE EEKAFA) E EEKEEE C@M EEEE(E?E E EEE EE) B@M E AGE EJEE -- ?E EEE E E? E GEE "A@ER? ?" (CM ? E ECEEEDEK EAE EREQEBEEEE ?E.

"@-EGE" EELEEE , EAE. MEEUEEE EEB? EE? EEE D?? ME E (EEEEKAFA) EJEEE. @E??? ED L (EEEE) EE ( "") -- EEEEDEEE ? EZ. BE E EEEE EZ ("EEquot;) EEGE EEECEEA E@ ? EEEEEEE EGE EE EE E" EK", E GEE EE D EAE E? EEEEEAE E EEHME E @EEZEAE, @EE? D EZ ECE E ?E.

E EE MEEED EH EEBE EEE?. ? E E? EMEEEK @ EEE EEQ EEAEGE EE?E EDEEE EEEEEE? E?EE(EEEE?EE EE EB E EEE EEEE E EEDEE@; E, E EIEE, @M-E "EEquot; EE).

сEE EEE, DEEDCM. C, EE EE, EE EGE EEE, E? EE, E E EECEAM D. ?EE E EME ED DEE EE, EE KAFEEEEEEEEEEZE EEE @E? E E"EEEquot;, "BEquot;, "", KAFEE CMM EEEC ( ). G E EE EE "EEAEEquot;.

EE, EEE "@-EGE" AEE EDE C "EBE?E" EE E"AEE@E". ́EEEE, E EE?E? EZEEDE E ME EE EE C EECE, E EE.

5. A EB

"@-EGE" AEEEE EBE -- EEQA, EA, E A, E?E @L ?EE ́EEAED EDEE ELK E? E E E EEEEB@D EEEIEED , M CEMEC E EEEE EE . сEFE E EB EE?- B@E EB, B@D D@ELD ... E? D EB E E AG EEGEE LBEBE M DED, "ED EEquot;, , M EM A E"E- Equot;. ӁE?, E EEE E EEEEE"M ", EEEM EE@EJBE? @JHE. AEE?E E MEEEE EEEG EEMEEQE FMEEAEDEEB...

сE "KAF" EGEC AE"EEquot;. EDE"@-EGE" (IEE1995) EEE EE. EEAE EE L EK, A E EEEEE EB, E? EB, E EEE DELE@EZ??. ...

́EEE ?EE? AE"EEEquot; -- EE M "EEquot; EEEEE E EE EBE. -- сE EECGE EE E E E E , E D E, EV? EEE EB. -- E E ME @GE ME ?EEQA, EEEEEEQ E. ?E-- EEEDELE-- GEDEMEDD , D "". AEE? EEZEED EEEEEM , EDE? EE? "@-EGE", D "" EDEECE CE?E EEH. EZEEEEEEEEE E? GE EE E FME, EE -- EE G EAEGE@EA. @-EGE -- EEE KAFA -- EE E, "E" E ?E.

6. 418

DL EDE ? EF E E @-EGE E E EUEEME ρE AEEEEE? ?? EMEEB. , EEEEEE E?E "EEquot;, E EEEGEEEE EE E? EE EEE EE.. A EEEEEEE(? E) E EEEEEEE ZD EEEEE"EMEquot; HME.

E EEE@E? DEEEE E. A ?E, ME EE MEEE

? EEJBE"soft" EE?EEEQEBE @EE-- [?-?E ?EE?, ?EE EE"EEquot;. EEEI EE EEE A ?E EI EEEE. EMLBEE, @G? E EE EEE. "EEEE".

BAEGEEEEEB, M ED CMM QEE -- EEQ ?JBEEE " CEquot;.

EEEDE"G EA", EEE E EEEEE418, E EEEME?E, EEE ? EM EEE -- EEA EEEEA.

BE?? "@-EGE" EFCEEEK 418. E ? E EDEE EAE, E?? EDE?EE.

- EE, EAEE E EL E

? CE

"@-EGE" ? EE EE M ?EEB@E E.


EGEEE" "


lebedev-frontov

ECE EE/A> | ? | | E/A> | | ݁EEQE/A> | A G

ʁE E | B "Equot; | FINIS MUNDI | E E/A> | G E/A> | ρE? | E?